Cyber-ryzyko

Na początek odpowiedz sobie na kilka pytań:

1. Czy Twoja kancelaria przechowuje dane osobowe albo dane „wrażliwe”, które trzeba chronić?
2. Czy ich ujawnienie mogłoby narazić kogoś na szkodę lub stanowiłoby naruszenie prawa?
3. Czy dane te tworzą wartość Twojej kancelarii, a ich utrata lub ujawnienie może stanowić szkodę?
4. Czy Twoja kancelaria wykorzystuje system informatyczny, do którego brak dostępu lub którego utrata wiarygodności może spowodować przestój lub znacząco utrudnić funkcjonowanie ?
5. Czy wiarygodność Twojej kancelarii jest ważna dla Twoich klientów?

Odpowiedź TAK na którekolwiek z wyżej postawionych pytań powinna skłonić Cię do przemyślenia zakupu ubezpieczenia Cyber.
Nawet wtedy, gdy na stałe zatrudniasz specjalistę w zakresie cyber-bezpieczeństwa :-)

Więcej znajdziesz TUTAJ