frontin – najwyższa jakość ubezpieczeń

frontin jest:

- wielofunkcyjnym serwisem dostarczającym określonym klientom ubezpieczeń najwyższej jakości. Nasze ubezpieczenia powstają w drodze głębokiej analizy ryzyka i warunków jego pokrycia, w konfrontacji z możliwościami rynku ubezpieczeniowego. Nie korzystamy z gotowych rozwiązań ubezpieczycieli. Modelujemy je sami;

- systemem transakcyjnym, pozwalającym w prosty sposób zamówić polisę ubezpieczeniową poprzez złożenie wniosku o ubezpieczenie. Procedura składania wniosku opisana jest na stronie Zawieranie ubezpieczenia;

- narzędziem wykorzystywanym i zarządzanym przez WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, agencję ubezpieczeniową w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, współpracującą z wieloma zakładami ubezpieczeń. Umowy ubezpieczenia zawierane przy wykorzystaniu frontin są ubezpieczeniami zawartymi za pośrednictwem WielkoPolskiego Serwisu Ubezpieczeń;

- efektem wieloletnich doświadczeń w obsłudze ryzyk rozproszonych. Dlatego korzystanie z niego przez użytkowników jest proste i intuicyjne.