Ciągłość ubezpieczenia OC

Konsekwencje przerwy w ciągłości ubezpieczenia

Jak w każdym ubezpieczeniu obowiązkowym, również w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC notariusza, nawet jednodniowa przerwa to niespełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2003 r.).

Co to oznacza?

Więcej znajdziesz TUTAJ