Obowiązkowe OC pośredników nieruchomości

Ceny i zakup ubezpieczenia
Wylicz składkę za interesujące Cię ubezpieczenie
Wypełnij wniosek, aby zawrzeć ubezpieczenie
lub od razu

O ubezpieczeniu

Zakres ubezpieczenia

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r., poz. 1626), dodatkowo rozszerzony o:
  • rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa do regresu,
  • ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego.

System zniżek

  • za kontynuację ubezpieczenia,
  • z tytułu nieprzerwanego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,

Ubezpieczenia uzupełniające

katalog ryzyk dodatkowych OC jest opisany na stronie Saga Brokers.