Obsługa polis

Czynności agencyjne

Obsługa polis przez zespół specjalistów frontin polega na wykonywaniu wszystkich czynności technicznych, formalnych i prawnych, związanych z realizacją zamówienia a następnie monitoringiem zawartej umowy ubezpieczenia.

frontin wykonuje następujące czynności:

  • przyjęcie wniosku

Z chwilą złożenia przez Ciebie wniosku o ubezpieczenie na Twój adres e-mail wysyłamy potwierdzenie jego przyjęcia. Od tej chwili Twój wniosek będzie widoczny w zakładce Wnioski. Aż do chwili przejęcia go przez naszego operatora, możesz go modyfikować.

  • wygenerowanie polisy i załączników

Twój wniosek trafia do jednego z naszych operatorów, który sprawdza jego poprawność. W przypadku znalezienia istotnych błędów we wniosku, przesyłamy do Ciebie e-mail z prośbą o ich korektę. W oparciu o poprawnie wypełniony wniosek operator przygotowuje stosowne dokumenty ubezpieczenia.

  • wysyłka dokumentów

Dokumenty ubezpieczenia wraz z pismem przewodnim przesyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. W piśmie przewodnim znajdziesz: informacje na temat płatności składek, prośbę o podpisanie i odesłanie kopii polisy wraz z wydrukowanym wcześniej wnioskiem (jeśli nie wydrukowałeś wniosku, możesz to zrobić w każdej chwili, wchodząc w zakładkę Wnioski).

  • dokonywanie zmian w okresie ważności polisy

W każdym przypadku, kiedy zechcesz podnieść sumę gwarancyjną, zmienić zakres ubezpieczenia lub uaktualnić swoje dane, zwróć się do nas w tej sprawie poprzez Pocztę wewnętrzną systemu frontin. Niezwłocznie dokonujemy zmian w dokumentach ubezpieczenia i przesyłamy do Ciebie stosowne aneksy wraz z niezbędnymi objaśnieniami.

  • nadzór nad płatnościami składek

Aby pomóc Ci w dochowaniu terminów płatności składek, na Twój adres e-mail (login) wysyłamy przypomnienia o nadchodzącym terminie płatności raty składki. W razie braku wpłaty przypominamy też o konieczności uregulowania przeterminowanej płatności.

  • nadzór nad terminowością wznowienia ubezpieczenia

Wskutek nowelizacji Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych od dnia 11 lutego 2012 roku nie ma możliwości wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną. Abyś mógł uniknąć niewywiązania się z obowiązku ubezpieczeniowego i wszystkich tego konsekwencji, informujemy Cię o nadchodzącym terminie wznowienia ubezpieczenia.
Robimy to także przy okazji Twoich ubezpieczeń dobrowolnych, abyś mógł zachować ciągłość ubezpieczenia i przywileje z tego wynikające (prawo do zniżki).

  • pozostałe sprawy

Odpowiadamy niezwłocznie na zgłaszane uwagi oraz wszelkie sygnalizowane nam potrzeby. Sugerujemy korzystanie z Poczty wewnętrznej systemu frontin jako najszybszej drogi kontaktu z nami.