Ubezpieczenie OC certyfikatora energetycznego

Zawieranie ubezpieczenia

Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku, wyślij go na adres:

e-mail: certyfikatorzy@sagabrokers.pl
lub
SAGA Brokers Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15A
62-286 Poznań

Na pytania odpowiadamy pod numerem telefonu: (61) 852 78 84


Zakres Ubezpieczenia obowiązkowego

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej.

Oferujemy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawo do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego – (Wariant II)


Składki za ubezpieczenie

1. Oferta dla osób posiadających również licencję pośrednika nieruchomości lub zarządcy nieruchomości

Suma gwarancyjna
(na zdarzenie)
Składka
wariant I*
Składka
wariant II**
25.000 Euro (minimalna suma gwarancyjna) 77 zł 99 zł
50.000 Euro 104 zł 149 zł
100.000 Euro 144 zł 203 zł

*Wariant I: obejmuje prawo do regresu w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego
**Wariant II: rezygnacja z roszczenia regresowego w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego

2. Oferta dla osób nie posiadających licencji pośrednika nieruchomości lub zarządcy nieruchomości

Suma gwarancyjna
(na zdarzenie)
Składka
wariant I*
Składka
wariant II**
25.000 Euro (minimalna suma gwarancyjna) 85 zł 110 zł
50.000 Euro 115 zł 165 zł
100.000 Euro 160 zł 225 zł

*Wariant I: obejmuje prawo do regresu w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego
**Wariant II: rezygnacja z roszczenia regresowego w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego

System zniżek i zwyżek
  • zniżka za kontynuację ubezpieczenia w Concordia Polska TUW – 5%
  • zwyżka za płatność w dwóch ratach – 5 %
  • zwyżka za szkodowy przebieg ubezpieczenia:
    • 30% – po pierwszej wypłaconej szkodzie powstałej w ciągu 12 miesięcy,
    • 60% – po drugiej i kolejnej wypłaconej szkodzie powstałej w ciągu 12 miesięcy