Ubezpieczenia OC dla firm dekarskich

Ubezpieczenie OC firm stowarzyszonych w PSD realizuje Gothaer TU SA.

Ubezpieczenie OC dla członków PSD na rok 2017

Oferta pozwala uwzględnić faktyczne potrzeby każdej firmy dekarskiej. Oferujemy cztery warianty wysokości sumy ubezpieczenia dla szkód osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia:

  • Wariant I –  500.000 zł na jedno i 2.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
  • Wariant II1.000.000 zł na jedno i 4.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
  • Wariant III1.500.000 zł na jedno i 6.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
  • Wariant VI2.500.000 zł na jedno i 10.000.000 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacje na poniższe tematy znajdziesz, pobierając zlinkowane materiały:

  • informacja dla członków PSD o ubezpieczeniu OC na rok 2017 (pobierz),
  • Ogólne warunki ubezpieczenia OC prowadzenia działalności (pobierz).
  • Szczególne warunki ochrony ubezpieczeniowej OC dla członków PSD (pobierz).
  • procedury składania i rozpatrywania reklamacji (pobierz),
  • tryb postępowania w razie powstania szkody (pobierz).

Ceny i zakup ubezpieczenia
Wylicz składkę za interesujące Cię ubezpieczenie
Wypełnij wniosek, aby zawrzeć ubezpieczenie
lub od razu