Ubezpieczenia OC dla firm dekarskich

Ubezpieczenie OC dla członków PSD na rok 2018 realizuje Gothaer TU SA.

Oferta pozwala uwzględnić faktyczne potrzeby każdej firmy dekarskiej. Oferujemy cztery warianty wysokości sumy ubezpieczenia dla szkód osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia:

  • Wariant I –  500.000 zł na jedno i 2.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
  • Wariant II1.000.000 zł na jedno i 4.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
  • Wariant III1.500.000 zł na jedno i 6.000.000 zł na wszystkie zdarzenia,
  • Wariant VI2.500.000 zł na jedno i 10.000.000 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacje na poniższe tematy znajdziesz, pobierając zlinkowane materiały:

  • informacja dla członków PSD o ubezpieczeniu OC na rok 2018 (pobierz),
  • Ogólne warunki ubezpieczenia OC prowadzenia działalności (pobierz).
  • Szczególne warunki ochrony ubezpieczeniowej OC dla członków PSD (pobierz).
  • procedury składania i rozpatrywania reklamacji (pobierz),
  • tryb postępowania w razie powstania szkody (pobierz).

Ceny i zakup ubezpieczenia
Wylicz składkę za interesujące Cię ubezpieczenie
Wypełnij wniosek, aby zawrzeć ubezpieczenie
lub od razu