OC rzeczoznawcy majątkowego

Zawieranie ubezpieczenia

Aby zawrzeć ubezpieczenie, pobierz wniosek o ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego

Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku, wyślij go na adres:

e-mail: rzeczoznawca@sagabrokers.pl
lub
SAGA Brokers Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15 A
61-286 Poznań

Na pytania odpowiadamy pod numerem telefonu: (61) 852 78 84


Zakres Ubezpieczenia obowiązkowego

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest zgodny zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego(Dz. U. z 2013 r., poz. 1620) .

Uwaga! Oferujemy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawo do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.


Suma gwarancyjna

Proponujemy ochronę ubezpieczeniową w oparciu o warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów również dla sum gwarancyjnych przekraczających 25 000 Euro.


Zniżki
  • zniżka za kontynuację ubezpieczenia,
  • zniżka z tytułu nieprzerwanego, bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,

OC biegłego sądowego z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego

Dodatkowo proponujemy możliwość zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC dla rzeczoznawców majątkowych wykonujących czynności osobiście w związku z powołaniem na biegłego sądowego.