Rozstrzyganie sporów

W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z:
– AXA TUiR SA:
– Concordia Polska TUW: skargi@concordiaubezpieczenia.pl
– Generali TU SA: centrumklienta@generali.pl
– Gothaer TU SA: kontakt@gothaer.pl
– PZU SA: reklamacje@pzu.pl
– TUiR WARTA SA: www.warta.pl/reklamacje