Saga Brokers

dane rejestrowe Spółki

Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań
Zezwolenie KNUiFE nr 1405/2006
KRS: 0000251916
NIP: 778-14-35-221
REGON: 300170709
Kapitał zakładowy: 1.660.000 zł
Zarząd:
Krzysztof Karczewski – Prezes Zarządu
Jacek Baranowski – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Szulczewska – Wiceprezes Zarządu

polisa OC

Spółka posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności brokerskich z sumą gwarancyjną w wysokości:
4.464.000 zł na jedno i 6.696.000 zł na wszystkie zdarzenia,
potwierdzone polisą nr 000-12-431-05887165, wystawioną przez TUiR Allianz Polska SA