Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Ceny i zakup ubezpieczenia
Wylicz składkę za interesujące Cię ubezpieczenie
Wypełnij wniosek, aby zawrzeć ubezpieczenie
lub od razu

Warunki ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC skonstruowane jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616).

Najniższe składki na polskim rynku ubezpieczeniowym

Oferujemy między innymi:

  • ofertę dwóch wiarygodnych ubezpieczycieli – AXA TUiR S.A. i PZU S.A.
  • brak regresu - ubezpieczyciele rezygnują z prawa do roszczenia regresowego w stosunku do biura rachunkowego po wypłacie odszkodowania za szkodę, która nastąpiła w wyniku rażącego niedbalstwa. Inni ubezpieczyciele żądają za to zazwyczaj dodatkowej składki.
  • wysokie sumy gwarancyjne – podniesienie sumy gwarancyjnej ponad obowiązkowe minimum – nawet do 1 mln zł ! Zobacz naszą ofertę ubezpieczenia OC na wysokie sumy gwarancyjne.
  • Kadry i Płace – dobrowolne ubezpieczenie czynności związanych z obsługą kadr i płac. Pełne informacje znajdziesz tutaj.
  • Czynności Doradztwa Podatkowego – dobrowolne ubezpieczenie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg i deklaracji podatkowych. Pełne informacje znajdziesz tutaj.Edukacja

o ubezpieczeniach i ryzyku w wykonywaniu zawodów księgowych

oc_biura_rachunkowego