Ubezpieczenie mienia kancelarii notarialnej

Przedmiot ubezpieczenia

Możesz ubezpieczyć wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu kancelarii, takie jak:

 • budynek/lokal,
 • nakłady inwestycyjne (koszty adaptacyjnych robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione przez najemcę w celu dostosowania lokalu do potrzeb kancelarii),
 • wyposażenie,
 • gotówka w lokalu i transporcie,
 • sprzęt elektroniczny,
 • szyby.

Ponadto ubezpieczeniem objęta może zostać odpowiedzialność deliktowa z tytułu prowadzonej działalności.

Zakres ubezpieczenia
Obejmuje:

 • (część ‚obowiązkowa’) ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, z możliwością rozszerzenia o ryzyka: przepięć, dewastacji, aktów terroryzmu,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (np. wykładziny ceramiczne, kamienne, tablice reklamowe i świetlne z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną),
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego, przenośnego, alarmowego),
 • ubezpieczenie OC deliktowej z bezskładkowym rozszerzeniem o OC najemcy i OC pracodawcy,
 • pakiet assistance (m.in. organizacja lokalu zastępczego, interwencja specjalisty po szkodzie, dozór mienia po powstaniu szkody).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.


Zakup ubezpieczenia

Aby dokonać zakupu ubezpieczenia, pobierz, wypełnij, podpisz i prześlij wniosek o ubezpieczenie na adres:

Saga Brokers Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15A
61-286 Poznań

Pobierz Wniosek o ubezpieczenieEdukacja

o ubezpieczeniach i ryzyku w wykonywaniu zawodu notariusza

suma-gwarancyjna-notariuszy