WPSU

dane rejestrowe Spółki

WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słoneczna 15A
60-286 Poznań
KRS: 0000409080
NIP 7831686110
REGON 302033299
Kapitał zakładowy: 5.000 zł w całości opłacony gotówką
Zarząd: Wiktor Soporowski – Prezes Zarządu

WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń w rozumieniu art.11 ust.2 Ustawy (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami).

polisa OC

Spółka posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych z sumą gwarancyjną w wysokości:
5.527.732 zł na jedno i 8.291.597 zł na wszystkie zdarzenia, potwierdzone polisą nr 35777117, wystawioną przez Concordia Polska TUW.