Współpraca

WPSU współpracuje z zakładami ubezpieczeń na podstawie stosownych umów agencyjnych oraz udzielonych pełnomocnictw:

 • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 • Concordia Polska TUW
 • Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA
 • Generali Życie SA
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie SA
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA
 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA